Opći uvjeti:

Zahvaljujemo na upitu za ponudu rezervacija i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja hotela:

Prijava u objekt, moguća je nakon 14:00, na dan dolaska.
Odjava iz objekta se mora obaviti do 11:00, na dan odlaska.
Rooms Prelog pridržava pravo naplatiti smještaj za zakašnjele odjave rezervacije, u visini 50% cijene rezervacije, ukoliko se ona ne odjavi 30 dana prije termina dolaska; odnosno u potpunosti ukoliko se ona ne odjavi 7 dana prije termina dolaska.
Broj važeće kreditne kartice je potreban kao garancija Vaše rezervacije.

Molimo uzmite u obzir da se djeca starosti 18 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama.

Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti putem e-maila recepcija@rooms-prelog.hr , u skladu s uvjetima otkaza rezervacije.
Mogućnost ranijeg dolaska u hotel je na upit.
Plaćanja kreditnim karticama podliježu tečajnim razlikama i eventualnim naknadama banaka izdavatelja kreditnih kartica, na koje Hotel nema utjecaja.Sadržaj na stranicama je isključivo informativnog karaktera.

Cijena soba je na upit.
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: recepcija@rooms-prelog. hr
Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Uvjeti otkaza rezervacije

Rezervaciju držimo do 24:00 sati, na dan dolaska ili prema unaprijed dogovorenim uvjetima.
Rezervacija se može otkazati putem e-maila najkasnije 2 dana prije dolaska.
U slučaju nedolaska gosta, naplaćuje se 1 noćenje po osobi u rezerviranom tipu smještaja.